Salon dřevostaveb 2020
Praha — 15. ročník

Moderní dřevostavby, architektura
a odpovědný životní styl

12 / 3

CAMP

slavnostní zahájení přednáškou zahraničního architekta

13 14 / 3

VNITROBLOCK

přehlídka s bohatým doprovodným odborným a společenským programem

Salon dřevostaveb 2020 je svátkem moderní dřevěné architektury, výkladní skříní progresivních trendů v stavění ze dřeva a inspirací pro odpovědný životní styl.

Pomáháme odpovědně tvořit zdravější, lepší a krásnější prostory pro život.