Firma Stora Enso je jedním z nejvýznamnějších dřevozpracujících podniků, a tudíž je ideálním odběratelem veškerého dřeva. Kromě jehličnaté pilařské kulatiny vykupuje Stora Enso i veškeré sortimenty dříví včetně průmyslově zpracovatelného dřeva pro výrobu papíru, desek a biomasy pro tepelně energetické využití.
Usilujeme o optimální zužitkování a výnosy – i u malých objemů.